Tiráž

Informácie podľa § 5 Nemeckého zákona o diaľkovej údržbe dát:

GL Zlievareň Lößnitz GmbH Rudolf-Weber-Straße 89

08294 Lößnitz

Zastúpená osobami:

Max Jankowsky, Jörg Kattermann, prokuristkou Birgit Drechsel

Kontakt:

Telefónne číslo: 0049 3771 37060

Fax: 0049 3771 32078

E-mail: info@giesserei-loessnitz.de

Zápis do registra:

Zápis do obchodného registra. Registračný súd: Chemnitz/Mesto Registračné číslo: 4452

DPH:

Identifikační číslo dane z predaja podľa § 27 a Nemeckého zákona o daniach z obratu: DE141032253

Zodpovedný za obsah podľa § 55 ods. 2 Štátnej zmluvy o vysielaní:

Max Jankowsky
adresa uvedená vyššie

Urovnanie sporov

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie online sporov (OS): http://ec.europa.eu/consumers/odr

Naša emailová adresa je vyššie uvedená v tiráži.

Nie sme ochotní alebo povinní zúčastňovať sa na rozhodovaní o riešení sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou radou.

Foto kredit

"Die Sonne - Sonnenschein" @ suteish / istockphoto.com

"Wettbewerb" @ OPS Netzwerk GmbH / flickr.com / Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

"Kommunaltag" @ A. Beuthner/Landratsamt Erzgebirgskreis

"Panama Tiere" @ Shutterstock.com / Standardlizenz / 340947671

"Panama Beforstung" @ Shutterstock.com / Standardlizenz / 1451557622

"Bienen", "Imker", "Smoker" @ beefuture GmbH

"Jobbikes", Video @ beefuture GmbH

"Bikes Background" @ studiogstock / Freepik

"Klima Background" @ denamorado / Freepik

"Fußball" @ jcomp / Freepik

"Umwelt" @ lorenzdental / Freepik

"Geschichte" @ iStock

"Pflanze" @ Freepik

"Ready - Grow" @ SportsForFuture

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služby sme zodpovední podľa § 7 ods. 1 Nemeckého zákona o diaľkovej údržbe dát za vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných zákonov. Podľa § 8 bis 10 Nemeckého zákona o diaľkovej údržbe dát však nie sme ako poskytovateľ služby povinní sledovať prenesené a uložené cudzie informácie alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré poukazujú na nezákonnú činnosť.

Záväzky na odstránenie alebo zablokovanie používania informácií podľa všeobecného práva zostávajú týmto nedotknuté. Ručenie v tomto ohľade je však možné len od dátumu, kedy došlo k určitému porušeniu. Po upovedomení o príslušných porušeniach zákonov okamžite odstránime tento obsah.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Z tohto dôvodu nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah prepojených stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované z hľadiska prípadných porušení právnych predpisov. V čase prepojenia nebol rozpoznateľný nelegálny obsah.

Trvalá kontrola obsahu prepojených stránok avšak nie je možná bez konkrétnych dôkazov o porušení. Po upovedomení o príslušných porušeniach zákonov okamžite odstránime takéto odkazy.

Autorské právo

Obsahy a diela vytvorené prevádzkovateľmi na týchto stránkach podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Duplikácia, spracovanie, distribúcia a akýkoľvek druh využívania obsahu mimo hraníc autorských práv si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora resp. výrobcu.

Prevzaté súbory a kópie tejto stránky sú povolené na súkromné, nekomerčné použitie.

Pokiaľ obsah nebol vytvorený prevádzkovateľom, berú sa do úvahy autorské práva tretích strán. Taktiež je obsah tretej strany ako taký aj označený. Ak by ste napriek tomu narazili na porušenie autorských práv, žiadame o príslušné upozornenie. Po upovedomení o príslušných porušeniach zákonov okamžite odstránime tento obsah.