Technika

Zlievareň

Zlievareň Lößnitz disponuje modernou studeno kuplovou pecou vyrobenú spoločnosťou KÜTTNER so zvýšenou rýchlosťou tavenia 16t za hodinu v dôsledku vstrekovania kyslíka. Vďaka modernej techniky tavenia je možné postupne dosiahnuť nepretržité a energeticky optimálne tavenie prostredníctvom proti prúdového prietoku pri odpichových teplotách až 1520 °C. Kuplová pec je považovaná za jednu z najstarších taviacich jednotiek na výrobu liatiny a vyznačuje sa vysokou metalurgickou flexibilitou.

Žeriavové zariadenie

Rekonštrukcia a rozšírenie na 70t

Čistiareň

Nové a rekonštruované, moderne vybavené čistiarne, nová čistiaca miestnosť s turbínami na lopatkové koleso, striekacie kabíny

Lejacie formy

2 kontinuálne miešačky od spoločnosti Wöhr

1 s výkonom 22/50 t/h

1 s výkonom

Formanlage

Výroba modelov

Rozšírenie výroby modelov (nová hala)

CAD/CAM a 3 CNC 3-osové frézky

Spol. Bornemann

pozri stránku Výroba modelov