Príjazd

Príjazd pre nákladné auta

A72 – z mesta Chemnitz

 • Vezmite diaľničný výjazd 13 (Stollberg West) smerom na Zwönitz.

 • Na tretej križovatke odbočte doprava na B169.

 • Sledujte B169, až kým sa nedostanete do mesta Lößnitz.

 • Pokračujte po B169. Na dlhej priamej ceste uvidíte na pravej strane mestský park.

 • Potom nasleduje mierne pravotočivá zákruta, po ktorej uvidíte na ľavej strane administratívnu budovu zlievarne.

 • Pre DODÁVKU: po administratívnej budove zabočte hneď doľava.

 • Pre ODBER: odbočte asi po 50m doľava na Rudolf-Weber ulicu a postupujte podľa značenia „TOR 2“

A72 – z Bavorska

 • Vezmite diaľničný výjazd 12 (Hartenstein) smerom na Aue.

 • Pokračujte po S255 až do mesta Aue

 • Odbočte na prvej križovatke so semaforom pri štadióne Krušných hôr doľava

 • Sledujte B169 až do mesta Lößnitz

 • Po vstupe do mesta sa dostanete na dlhšiu priamu cestu.

 • Pre DODÁVKU: Prejdite cez ďalšiu križovatku so semaformi a odbočte vpravo do najbližšieho vjazdu

 • Pre ODBER: Krátko pred ďalšou pravotočivou zákrutou odbočte na Rudolf-Weber ulicu a postupujte podľa značenia „TOR 2“