Ochrana Osobných Údajov

Kontaktné údaje spoločnosti:

Meno: Max Jankowsky
Telefónne číslo: +49 (0) 3771-37060
Email: info@giesserei-loessnitz.de
Názov spoločnosti: GL Zlievareň Lößnitz GmbH

Kontaktné údaje pracovníka pre ochranu osobných údajov:

Meno: Uwe Dittrich
Telefónne číslo: +49 (0)3771 / 370622
Email: datenschutz@giesserei-loessnitz.de
Názov spoločnosti: GL Zlievareň Lößnitz GmbH

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ako používateľ našej webovej stránky dostanete v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov všetky potrebné informácie o tom, ako, v akom rozsahu a za akým účelom my alebo tretie strany zbierame a používame vaše dáta. Zhromažďovanie a používanie vašich údajov prebieha prísne v súlade s ustanoveniami Spolkového zákona na ochranu údajov (BDSG) a Nemeckého zákona o diaľkovej údržbe dát (TMG). Sme obzvlášť odhodlaní zachovávať dôvernosť vašich osobných údajov, a preto pracujeme striktne v medziach stanovených zákonom. Zhromažďovanie týchto osobných údajov sa uskutočňuje, ak je to pre nás možné, dobrovoľne. Taktiež odovzdávame tieto údaje tretím stranám iba s vašim výslovným súhlasom. Zabezpečujeme vysokú bezpečnosť pre mimoriadne dôverné údaje pomocou šifrovania SSL, napríklad počas platobných transakcií alebo pre Vaše požiadavky na nás. Nemôžeme ale vynechať príležitosť a možnosť poukázať na všeobecné nebezpečenstvo používania internetu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Najmä v emailovej komunikácií nie sú vaše údaje bezpečné bez ďalších bezpečnostných opatrení a môžu byť zaznamenané tretími stranami.

Informácie, Vymazanie, Zablokovanie

Kedykoľvek obdržíte zadarmo informácie o osobných údajoch, ktoré sme o vás uložili, ako aj o pôvode, príjemcovi a účelu zhromažďovania údajov a ich spracovaní. Okrem toho máte právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo vymazanie vašich údajov. Toto sa nevzťahuje na údaje, ktoré sú uložené v dôsledku právnych predpisov alebo nutné na riadnu realizáciu obchodu. Aby sme mohli kedykoľvek údaje zablokovať, sú dáta držané na kontrolné účely v zamknutom súbore. Ak nie sú údaje uložené v dôsledku zákonnej archivačnej povinnosti, vymažeme údaje na základe Vašej žiadosti. Ak je archivačná povinnosť účinná, zablokujeme Vaše údaje. Všetky otázky týkajúce sa žiadostí o zablokovanie alebo vymazanie osobných údajov prosím smerujte na nášho pracovníka pre ochranu osobných údajov cez kontaktné spôsoby uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov, príp. na adresu uvedenú v tiráži.

Cookies

Na našej webstránke používame súbory cookies. Tieto malé textové súbory sú uložené prostredníctvom nášho servera na vašom počítači. Podporujú prezentáciu našej webovej stránky a pomáhajú vám v navigácií na našej webstránke. Súbory cookies zhromažďujú údaje o vašej IP adrese, prehliadači, operačnom systéme a pripojení na internet. Tieto informácie nespájame s osobnými údajmi a nezdieľame ich s tretími stranami. V žiadnom prípade nepoužívame cookies na prenos škodlivých programov alebo spajvér do vášho počítača. Našu webovú stránku môžete použiť aj bez použitia súborov cookies, čo môže mať za následok obmedzené zobrazenie webstránky a zníženú funkčnosť našich ponúk. Ak chcete súbory cookies deaktivovať, môžete to urobiť pomocou rozšírených nastavení vášho prehliadača. Použite prosím na vykonanie týchto príslušných zmien jeho funkciu pomocníka. Súbory cookies pre online inzerciu môžete spravovať prostredníctvom nasledujúcich odkazov: http://www.aboutads.info/choices pre USA http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices pre EÚ.

Zhromažďovanie prístupových údajov

Dodávanie a zobrazovanie obsahu na našej webstránke technicky vyžaduje zber určitých údajov. S vašim vstupom na našu webovú stránku sú u nás alebo nášho poskytovateľa webového priestoru zaznamenané tzv. serverové protokolové súbory. Tieto protokolové súbory neumožňujú žiadne spätné závery o vás alebo vašej osobe. Zodpovedajúce informácie pozostávajú z názvu webstránky, súboru, aktuálneho dátumu, množstva údajov, webového prehliadača a jeho verzie, použitého operačného systému, názvu domény poskytovateľa internetových služieb, odkazovej URL z tej stránky, z ktorej ste prišli na našu webstránku, rovnako ako príslušnú IP adresu. Tieto údaje používame na zobrazovanie a poskytovanie nášho obsahu, ako aj na štatistické účely. Tieto informácie podporujú poskytovanie a neustále zlepšovanie našich ponúk. Taktiež si vyhradzujeme právo spätne skontrolovať uvedené údaje, ak existuje podozrenie z nezákonného využitia našej ponuky.

Osobné údaje

V súvislosti so zásadou vyhýbania sa použitiu údajov a minimalizácii údajov zhromažďujeme osobné údaje len v takom rozsahu a tak dlho, ako je to potrebné pre používanie našich webových stránok alebo vyžadované zákonom. Ochranu osobných údajov berieme naozaj vážne a pri zhromažďovaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiavame príslušné právne ustanovenia a toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Ak účel zhromažďovania údajov zanikne alebo je dosiahnutý koniec zákonnej lehoty na ukladanie údajov, zhromaždené údaje budú zablokované alebo odstránené. Pravidelne sa naša webová stránka môže používať bez odosielania osobných údajov. Ak zhromažďujeme osobné údaje - napríklad Vaše meno, adresu alebo emailovú adresu – je zhromažďovanie takýchto údajov dobrovoľné. Bez vášho výslovného súhlasu nebudú tieto informácie zverejnené tretím stranám. Upozorňujeme, že na internete nie sú spravidla údaje prenášané vždy bezpečne. Obzvlášť v emailovej komunikácií nie je možné zaručiť ochranu pri výmene údajov.

Serverové protokolové súbory

Serverové protokolové súbory sú anonymizované údaje, ktoré sa zhromažďujú pri prístupe na našu webovú stránku. Tieto informácie neumožňujú vyvodiť žiadne závery na Vašu osobu, ale z technických dôvodov sú nevyhnutné pre dodanie a prezentáciu nášho obsahu. Okrem toho slúžia našim štatistikám a neustálej optimalizácii nášho obsahu. Typické protokolové súbory zahŕňajú dátum a čas prístupu, množstvo údajov, prehliadač použitý na prístup a jeho verziu, použitý operačný systém, názov domény vášho internetového poskytovateľa, stránku, z ktorej ste prišli na našu ponuku (odkazová URL) a vašu IP adresu. Protokolové súbory tiež umožňujú presnú kontrolu v prípade podozrenia z nezákonného používania našej webovej stránky.

Šifrovanie SSL

Naša webová stránka si pomáha šifrovaním SSL, pokiaľ ide o prenos dôverného alebo osobného obsahu našich používateľov. Toto šifrovanie sa aktivuje napríklad pri spracovávaní platieb či požiadaviek, ktoré nám prostredníctvom našej webovej stránky posielate. Uistite sa prosím, že počas týchto aktivít aktivujete šifrovanie SSL. Používanie šifrovania sa dá ľahko rozpoznať: adresa v riadku prehliadača sa mení z „http://“ na „https://“. Údaje s šifrovaním nie sú čitateľné tretími stranami. Prenášajte vaše dôverné informácie len pomocou aktivovaného šifrovania SSL a kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek pochybností.

Použitie služby Google Analytics

Na našej webovej stránke používame pre web analýzu službu Google Analytics od spoločnosti Google Inc. Táto používa súbory cookies. Sú to textové súbory, ktoré vďaka uloženiu na vašom PC umožňujú analýzu vášho užívateľského správania v súvislosti s našou webovou stránkou. Súbory cookies generujú informácie, ktoré sa prenášajú na server spoločnosti Google. Tieto servery sa zvyčajne nachádzajú v USA, ale sú založené na dohodách o používaní Európskeho hospodárskeho priestoru a skrátia vašu IP adresu predtým, ako je odoslaná do Spojených štátov amerických. Iba vo výnimočných prípadoch sa IP adresa skráti až po odoslaní do USA. Spoločnosť Google vyhodnocuje poskytnuté informácie a v tejto súvislosti poskytuje ďalšie služby pre nás ako prevádzkovateľa webovej stránky. V tomto prípade nie je určená adresa IP zlúčená s inými službami Google. Zmenou nastavení prehliadača môžete zabrániť uloženiu súborov cookies do vášho počítača. Toto môže byť spojené s obmedzeniami možností zobrazenia a zníženou funkčnosťou pri používaní našej webovej stránky. Zásuvný modul prehliadača okrem iného zabraňuje zhromažďovaniu a používaniu údajov generovaných súbormi cookies. Môžete si ho stiahnuť pod nasledujúcim odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Získajte viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov v službe Google a Google Analytics na stránke: http://www.google.com/analytics/ terms.html alebo https://www.google.com/intl/sk/policies/.

Zásuvný modul Google Maps

Na našej webstránke používame zásuvný modul internetovej služby Google Maps. Google Maps sú prevádzkované spoločnosťou Google Inc. so sídlom v Spojených štátoch, CA 94043, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View. Ak využijete zásuvný modul Google Maps na našich webových stránkach, informácie o používaní tejto webovej lokality a vašej IP adresy sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a budú tiež na tomto serveri uložené. Nevieme presný obsah odoslaných údajov ani ich použitie spoločnosťou Google. Spoločnosť v tejto súvislosti popiera spojenie týchto údajov s údajmi z iných služieb Google a zhromažďovanie osobných údajov. Spoločnosť Google však môže tieto údaje odoslať tretím stranám. Ak vo vašom prehliadači vypnete Javascript, zabránite vykonaniu zásuvného modulu Google Maps. Potom ale na našich webových stránkach nemôžete využiť funkciu zobrazenia mapy. Používaním našej webovej stránky súhlasíte so zberom a spracovaním informácií zo strany spoločnosti Google Inc., ako je popísané vyššie. Viac informácií o Pravidlách ochrany osobných údajov a Zmluvných podmienkach v službe Google Maps nájdete na stránke: https://www.google.com/intl/sk/help /terms_maps.html.