Premyslená zlievareň

Menej jemného prachu – Menej zápachu!

Nikto nechce mať vo svojej blízkosti jemný prach alebo zápach. Zlievareň Lößnitz GmbH vynaložila 5 miliónov eur, aby znížila emisie.

Filtračný systém Kappa Ekon® znižuje spotrebu energie a zvyškový prach o viac ako tretinu. To zlepšuje ovzdušie v okolí priestorov závodu. Aj pracovné priestory zlievarne sú teraz zásobované prefiltrovaným vzduchom. Teraz sa môžu aj zamestnanci zhlboka nadýchnuť.

Nový filtračný systém vychádza z úplne presných modulov, ktoré sú vyrobené už v továrni a potom už len pospájané podľa princípu Lega. Všetko dobre do seba zapadá a zabezpečuje, že v priestoroch čistenia vzduchu nedochádza k únikom a poruchám. Toto je jediný spôsob, ako sa zaručí, že vzduch v okolí priestorov závodu je naozaj účinne očistení od pachov a jemného prachu.

Čistý vzduch je dôležitý. Pre obyvateľov ako aj pre našich zamestnancov. Preto je pre nás samozrejmosťou investovať do najmodernejších filtračných systémov, aby sme aj v budúcnosti znižovali mieru znečistenia ovzdušia zápachom a časticami drobného prachu.

Zhrnutie výhod používania nového systému:Výrazné zníženie zapáchajúcich emisií zo zlievarne do životného prostredia


Výrazné zníženie prašných emisií zo zlievarne do životného prostredia


Zlepšenie situácie na pracovisku / kvality ovzdušia v zlievarenskej hale

5 Miliónov pre lepší vzduch a menej prachových častíc

Spracovanie šedej alebo tvárnej liatiny na náradie pre automobilový priemysel uvoľňuje jemné prachové častice a vylučuje príslušné pachy. V tejto súvislosti je dôležité čo najviac, ako je to možné, znížiť emisie. Zlievareň Lößnitz GmbH investovala 5 miliónov eur do ekonomického systému zameraného na budúcnosť, ktorý slúži na odvádzanie prachu zo zlievarne a na zachytávanie pachov. Takto chráni majiteľov susedných pozemkov, zamestnancov a samozrejme aj životné prostredie pred škodlivými emisiami, jemnými prachovými časticami a zápachom.

Čistenie odpadového vzduchu prostredníctvom filtračného systému Kappa Ekon® zachytáva emisie na strope výrobnej haly na 17 odsávacích miestach. Vyčistený vzduch sa potom následne odvetrá ventilátorom cez 38-metrový komín do ovzdušia.

Na zlepšenie prívodu čerstvého vzduchu pre pracovné priestory sa prefiltrovaný čerstvý vzduch dopraví na pracovné miesto v zlievarenskej hale. Tento prívodný vzduch je ohrievaný odpadovým teplom získaným z taviacej pece.

V kľúčovej oblasti závodu sa používa nový filtračný systém na odlučovanie priemyselných prachových častíc. Nový filtračný systém zaberá len polovicu miesta ako iné, bežné riešenia a je schopný znížiť obsah zvyškového prachu vo vzduchu o polovicu. Spotreba energie sa pritom zníži o tretinu. Modely na mieru sú vyrobené už v továrni a potom už len poskladané priamo na mieste. Zabraňuje sa tak netesnostiam a chybným funkciám.

S novým filtračným systémom prebieha prívod vzduchu s optimalizovaným prietokom. Prívod a odvádzanie vzduchu sú chápané ako súhrnný koncept. Odčerpanému jemnému prachu a plynným látkam sa pridá presne definované množstvo reaktívnych prostriedkov, aby sa zabezpečil efektívny systém čistenia odpadového vzduchu. Takto sa viažu samotné pachy emisií vo fáze prúdenia vzduchu ako aj neskôr na samotnom filtračnom prvku. Po tomto kroku môže byť časť už použitej adsorpčnej prísady, ktorá ešte stále disponuje zodpovedajúcou absorpčnou kapacitou, znovu zhodnotená cez recyklačné zariadenie a opätovne zavedená do prúdu emisného vzduchu. To šetrí náklady na likvidáciu a chráni tak životné prostredie znížením spotreby nového adsorpčného činidla.

A aký je výsledok tejto investície? 5 miliónov eur pre nový filtračný systém. Znamená to najvyššiu kvalitu ovzdušia, výrazne pod zákonnými limitmi, a tú najlepšiu efektívnosť vo využívaní zdrojov. To zase zaručuje čistý vzduch pre zamestnancov a obyvateľov. Vyfiltrovaný od pachov a jemných prachových častíc prostredníctvom najnovšej technológie.

Kappa Filter Systems GmbH

Kappa Filter Systems je medzinárodne popredný výrobca systémov a zariadení na udržiavanie čistého priemyselného ovzdušia a spätné získavanie energie. Pritom sa Kappa špecializuje na čo najkompletnejšie odlúčenie priemyselných emisií z ekonomického zreteľa a pri súčasne minimálnom využití energie. Tieto dve zásady tiež opisujú základné motta spoločnosti Kappa, ktorými sú „Zero Emissions“ a „Zero Waste of Energy“. Zabezpečujú najvyššiu kvalitu ovzdušia hlboko pod zákonnými limitmi a spájajú čo najväčšiu možnú účinnosť s efektívnym využívaním zdrojov. Kappa sa okrem toho sústredí aj na vysoko kvalitný a estetický priemyselný dizajn.