history/

1849

v tomto roku založil Carl Lorenz Hartmann v meste Lößnitz strojárenskú továreň a zlievareň. Zlievareň v tom čase vyrábala odliatky pre poľnohospodárske stroje a pre mlynársky priemysel.

1900

na prelome storočia prešla spoločnosť do vlastníctva rodiny Herrmann. Továreň bola rozšírená a odliatky sa začali vyrábať pre spoločnosti spracovávajúce plechy, ktoré sídlili v oblasti Krušných hôr. Patrili sem odliatky nástrojov, stojanové lisy a taktiež odliatky pre všeobecné strojárstvo. Odliatky boli vyrábané výlučne ručným lisovaním a dosahujú kusovú hmotnosť až 20t.

1920

na konci 20-tich rokov prešla spoločnosť na bratov Götz v meste Lauter. Firma Götz vyrábala vo svojej továrni na výrobu strojov v meste Lauter okrem iného stroje na spracovanie plechu. Zlievárňa Lößnitz bola rozšírená a pribudla výroba modelov. Pracovalo tu celkovo 60 zamestnancov. Liatina pochádzajúca z mesta Lößnitz nebola dodávaná iba do továrne na výrobu strojov Götz v meste Lauter, ale taktiež sa predávala na regionálnej a celoštátnej úrovni.

1945

po 2. svetovej vojne až po zjednotenie Nemecka bola zlievareň Lößnitz štátnym podnikom. Zachoval sa výrobný sortiment. Zlievareň Lößnitz zásobovala všetky továrne na výrobu nástrojov vo východnom Nemecku. Sortiment dodávaných výrobkov zahŕňal ručne vyrábané veľké odliatky pre výrobcov stojanových lisov, cementačných zariadení, sústružníckych a frézovacích strojov.

1992

od roku 1992 sa zlievareň Lößnitz stala opäť súkromnou spoločnosťou. Po privatizácií sa zachoval tradičný spôsob spracovania zlievarne Lößnitz a uskutočnili sa rozsiahle investície. Napríklad:

  • Lejacie formy
  • Mechanizovaná úprava piesku
  • Nová taviareň
  • Nová čistiareň a nová pieskovacia hala
  • Nová výroba modelov