Ochrana Dat

Kontaktní údaje podniku:

Jméno: Max Jankowsky
Telefonní číslo:: +49 (0) 3771-37060
E-Mail: info@giesserei-loessnitz.de
Název firmy: GL Giesserei Lößnitz GmbH

Kontaktní údaje osoby pověřené ochranou dat:

Jméno: Uwe Dittrich
Telefonní číslo: +49 (0)3771 / 370622
E-Mail: datenschutz@giesserei-loessnitz.de
Název firmy: GL Giesserei Lößnitz GmbH

Prohlášení o ochraně dat:

Jako uživatel našich internetových stránek obdržíte v tomto prohlášení všechny nutné informace o tom, jak, v jakém rozsahu a k jakému účelu my nebo osoby třetí informace o Vás získáme, připadně dále zpracujeme. Tato činnost je přísně reglementována předpisy Zákona o ochraně osobních práv SRN (BDSG) a Zákonem o telemédiích SRN (TMG) Ujišťujeme Vás, že se cítíme přísně povinnováni těmito zásadami a pracujeme se získanými informacemi jen v mezích možností, které nám tyto zákony skýtají. Osobní data uživatelů získáváme jen dobrovolně, pokud nám to umožníte. Právě tak postupování osobních dat na osoby třetí následuje jen s Vaším osobním souhlasem. U zvláště důvěrných dat, jako je platební systém nebo v ohledu na Vaše poptávky, zaručujeme Vaši bezpečnost nasazením SSL-kódování. Přesto bychom chtěli na tomto místě upozornit na všeobecná nebezpečí a rizika používání internetu, která se vymykají našemu vlivu. Zvláště v emailové poště nejsou Vaše data bez dodatečných opatření bezpečná a mohou být za různých okolností zneužita třetí osobou.

Informace, mazání dat, blokování

Na požádání obdržíte kdykoli bezplatně infomace o tom, jaká data o Vaší osobě byla u nás uložena, jakým způsobem jsme je obdrželi, právě tak jako o tom, jakému účelu uložení a další zpracování dat slouží. Kromě toho máte právo, uložené informace o Vás nechat změnit, blokovat či vymazat. Vyjímkou jsou data, která musí být na základě zákonných předpisů uložena či uchována pro správný chod obchodních záležitostí. Aby bylo možno kdykoli provést zablokování dat, jsou tato data pro kontrolu uložena v separátní složce. Pokud tato data nejsou zákonodárcem předepsána k uložení, mohou být na Vaše přání smazána. Pokud je předepsána povinnost archivace, blokujeme Vaše data. Pro všechny otázky a náměty, které se týkají oprav, blokování nebo mazání Vašich dat, obraťte se prosím na našeho pracovníka pro ochranu osobních dat. Kontakt na něj najdete v tomto prohlášení příp. na adrese uvedené v impresu webových stránek.

Cookies

Na našich stránkách používáme tzv. cookies. Tyto malé textové soubory ukládá náš server na Vašem PC. Cookies podporují zobrazení našich webových stránek na Vašem PC a pomáhají Vám v pohybu na našich stránkách. Cookies ukládají data o Vaší IP-adrese, Vašem prohlížeči, Vašem operačním systému a Vašem internetovém připojení. Tyto informace nespojujeme s osobními údaji a nepředáváme je na třetí osoby. V žádném případě nevyužíváme cookies k tomu, abychom na Vašem PC instalovali škodlivé či špionážní programy. Naše webové stránky můžete používat i bez cookies, bez nichž eventuelně některé funkce či zobrazování fungují jen podmíněně. Pokud chcete cookies deaktivovat, použijte k tomu nastavení Vašeho prohlížeče. Použijte prosím tuto funkci k nastavení změn podle Vašich představ. Cookies pro online reklamu lze spravovat následujícími linky: http://www.aboutads.info/choices pro USA, http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices pro Evropu.

Shromažďování přístupových dat

Zveřejňování a zobrazení obsahů našich webových stránek vyžaduje technicky shromažďování určitých dat. Vaším přístupem na naše stránky jsou tyto tzv. Server-Logfiles buď námi nebo zprostředkovatelem webspace uloženy. Tyto logfiles neumožňují žádnou zpětnou vazbu na Vás ani Vaši osobu. Odpovídající informace sestávají ze jména webových stránek, souboru, aktuálního data, množství dat, webového prohlížeče a jeho verze, z nasazeného operačního systému, jména domény Vašeho providera internetu, z referenční URL (to je stránka, ze které jste převolili na naše stránky) a z odpovídající IP-adresy. Tyto údaje nám slouží k zobrazení a zveřejnění našich obsahů a ke statistickým účelům. Tyto informace podporují připravování a stálé zlepšování naší nabídky. Kromě toho si zajišťujeme právo, tyto uložené informace dodatečně zkoumat, pokud by vzniklo podezření na neoprávněné a protizákonné užívání naší nabídky.

Osobní údaje

Osobní údaje shromažďujeme v rámci úspory údajů jen v tom měřítku a tak dlouho, jak to je pro užívání našich webových stránek nutné, případně zákonodárcem předepsáno. Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně a dodržujeme při shromažďování a zpracování osobních dat přísně zákonné předpisy i toto prohlášení o ochraně dat. Jakmile je účel shromažďování údajů ukončen nebo je-li dosažena předepsaná lhůta k uložení, jsou všechny osobní údaje zablokovány či smazány. V podstatě lze používat naši webovou stránku bez udání osobních dat. Pokud od Vás poptáváme osobní údaje – Vaše jméno, Vaši adresu či Váš email, sdělujete je nám dobrovolně. Bez Vašeho výslovného svolení nebudou tyto údaje předány osobám třetím. Mějte přesto na zřeteli, že údaje na internetu nelze vždy předávat bezpečně. Zvláště v emailové poště nemůže být bezpečnost výměny údajů zajištěna.

Server Logfiles

Server Logfiles jsou anonymní soubory, které se ukládají při přístupu na naši webovou stránku. Tyto informace neumožňují žádnou zpětnou vazbu na Vás osobně, jsou ale z technických důvodů pro vydání a zobrazení našich obsahů nepostradatelné. Dále slouží tyto soubory našim statistikám a stálé optimizaci našich obsahů. Typické logfiles jsou datum a hodina přístupu, množství dat, prohlížeč, použitý pro přístup, nasazený operační systém, jména domény Vašeho providera internetu, referenční URL (to je stránka, ze které jste převolili na naše stránky) a Vaše IP-adresa. Logfiles umožňují kromě toho přesnou kontrolu v případě podezření na nezákonné či protiprávní užívání naší webové stránky.

SSL-Kódování

Naše webové stránky používají SSL-kódování, když se jedná o předávání důvěrných či osobních údajů našich uživatelů. Toto kódování je používáno například v platebních procesech nebo při poptávkách, které posíláte přes naše webové stránky. Dbejte prosím na to, aby SSL-kódování při podobných operacích bylo z Vaší strany aktivováno. Činnost kódování je lehce viditelná: zobrazení v řádce prohlížeče se změní z „http://“ na „https://“. Soubory zakódované SSL nejsdou pro třetí osoby čitelné. Předávejte proto Vaše důvěrné údaje jen při aktivovaném SSL-kódování a v případě pochyb se obraťte na nás.

Používání Google Analytics

Na našich webových stránkách využíváme webovou analýzu Google Analytics od Google Inc.. Tato služba využívá cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Vašem PC a umožňují analýzu Vašeho počínaání ve vztahu k našim webovým stránkám. Tyto cookies vytvářejí informace, které jsou přenášeny na servery Google. Tyto servery se nachází obyčejně v USA, ale v souladu s dohodou o využívání evropského hospodářského prostoru krátí Vaši IP-adresu před předáním do USA. Jen ve vyjímečných případech je IP-adresa krácena až po předání do USA. Google vyhodnocuje získané údaje a v souladu s tímto vyhodnocením dodává další služby pro provozovatele webu. Ani přitom ale není zjištěná IP-adresa spojována s jinýmy službami. Předávání cookies můžete předejít nastavením ve Vašem prohlížeči webu. Bez cookies pracují eventuelně některé funkce či zobrazování jen podmíněně. Dodatečný program v prohlížeči (plug-in) zabrání navíc shromažďování a využívání dat. Tento programm si můžete stáhnout zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Víc se dozvíte o ochrtaně osobnách údají u Google a Google Analytics pod: http://www.google.com/analytics/terms/de.html oder unter https://www.google.de/intl/de/policies/.

Google Maps Plugin

Na naší webové stránce využíváme plugin internetové služby Google Maps. Provozovatel Google Maps je Google Inc., usídlený v USA , CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. Pokud využíváte Google Maps na naší stránce, budou informace o užití webové stránky a Vaše IP-adresa předána na server Google v USA a na tomto serveru uložena. My jako provozovatelé nemáme přehled o přesném obsahu sdělených dat ani o jejich použití ze strany Google. Tato firma popírá v tomto kontextu spojování těchto údajů s údaji jiných služeb Google a shromažďování osobních údajů. Google může ovšem tato data předat na třetí osoby. Pokud deaktivujete ve Vašem prohlížeči Javascript, zabráníte provedení Google Maps, nemůžete pak ovšem naši mapu na webových stránkáchg využít. Používáním našich webových stránek prohlašujete, že souhlasíte s popsaným shromažďováním a zpracováním informací firmou Google Inc.. Další podrobnosti o ochraně dat a podmínkách užívání najdete na:

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.